GeoDok Geoinformatik


blis-online

Het nieuwe managementplatform voor bedrijfslocaties

blis-online (de afkorting staat voor “Business Location Information System”) biedt een modulair systeem voor het op de markt brengen, monitoren en managen van bedrijfspercelen en -panden.

blis-online bij de Vereniging voor de economische en structurele ontwikkeling in de Märkischer Kreis mbH en de gemeenten in het district
blis-online bij de Vereniging voor de economische en structurele ontwikkeling in de Märkischer Kreis mbH en de gemeenten in het district

Naar buiten toe is het een aantrekkelijk portaal om bedrijfslocaties aan te bieden; intern is blis-online een volledige plannings- en managementsoftware voor ontwikkelaars en planners en op economisch gebied. Meer dan 300 nationale en internationale cliënten weten het nieuwe blis-online-concept al te waarderen.


Dit zijn de mogelijkheden van blis-online, teneinde de complexe eisen te vervullen die in de huidige tijd worden gesteld aan het ontwikkelen van bedrijfslocaties:

 • tot op de kavel precieze presentatie (op basis van kaarten, op basis van criteria)
 • oppervlaktebalansen met één druk op de knop (direct, op korte termijn en op middellange termijn beschikbaar etc.)
 • screening op terreinen die potentieel in aanmerking komen
 • ondersteuning bij het reactiveren van restpercelen
 • registratie van verkopen en opties
 • weergave van ter plekke gevestigde firma’s en van de aanwezige mix van bedrijven
 • opstellen van prognoses en behoefteplanningen, d.w.z. ook met het oog op ruimtelijke structuurvisies
 • intern acquisitie- en contactmanagement van investeerders en firma‘s
 • follow-upfuncties
 • bedrijfsgebouwenmanagement en indien gewenst samenwerking met makelaars (makelaartool) of commerciële aanbieders (bv. ImmobilienScout24)
 • online-interface naar bestaande gemeentelijke, deelstaat- of regionale portalen
 • gestandaardiseerde interface naar (geo-)informatie van zeer uiteenlopende openbare en commerciële bronnen
 • extra app voor mobiele apparaten

blis-online is modern, gebaseerd op de cloud, direct te gebruiken, modulair, flexibel, integreerbaar en individueel instelbaar.

Met de aanpak „Data-at-the-source“ vermijdt blis-online overlappingen en eilandstructuren en zijn kostenefficiënte geïntegreerde oplossingen mogelijk.

gisTRA – Gewerbeflächen-Informationsportal der Technologieregion Aachen.
gisTRA® – Gewerbeflächen-Informationsportal der Technologieregion Aachen.

Een voorbeeld van een op blis-online gebaseerd Regionaal Economisch Portaal (met lokalisaties voor Landkreise en steden) is gisTRA® – Gewerbeflächen-Informationssystem der Technologieregion Aachen (www.gistra.de).

„The Locator “ – Zoeken naar bedrijventerreinen
„The Locator “ – Zoeken naar bedrijventerreinen

„The Locator “ is het eerste volledige grensoverschrijdende locatieinformatiesysteem in Europa. Het is tot stand gekomen in het kader van een INTERREG-project en integreert twee platforms van GeoDok, te weten gisTRA® aan de Duitse kant en REBIS aan de Nederlandse kant, alsmede twee regionale Belgische platforms.

„The Locator “– Zoeken naar lokale bedrijven / industrie
„The Locator “ – Zoeken naar lokale bedrijven / industrie

Van project naar product: in blis-online zijn tevens talrijke modules van de Locator opgenomen (www.the-locator.eu).

De afbeeldingen tonen twee marketing views: de zoeken naar bedrijfsterreinen en lokale bedrijven / industrie.

Flyer over blis-online te downloaden